Formularz reklamacyjny

Formularz reklamacyjny

Sporządzony w dniu   ....................................................................................................................

Imię i nazwisko zgłaszającego reklamację   ................................................................................

Adres i telefon   ..............................................................................................................................

E-mail   .............................................................................................................................................

Data nabycia towaru   ...................................................................................................................

Data wykrycia wady  ......................................................................................................................

Nazwa towaru   ..............................................................................................................................

Nr rachunku/faktury  ....................................................................................................................

Przedłożony dowód zapłaty   ........................................................................................................

Dokładny opis wady/uszkodzenia reklamowanego towaru   ....................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Oczekiwany sposób załatwienia reklamacji: naprawa, wymiana, zwrot gotówki 

(właściwe podkreślić).


Podpis zgłaszającego reklamację   ................................................................................................


Rozpatrzenie reklamacji (wypełnia Sprzedający):

Reklamacja została uznana/nie została uznana z następujących przyczyn: ............................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Podpis Sprzedawcy   ........................................................................................................................


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Missdeco Izabela Dziedzic z siedzibą w Zagaciu 243, 32-070 Czernichów dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu reklamacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl